Felhívjuk figyelmüket, hogy a PentaCore Lab Kft. PentaCore laboratóriumának vizsgálatait és szolgáltatásait átmenetileg szüneteltetjük! A szüneteltetés nem érinti a Panorama, Horizon, Vistara és "Signatera követő" vizsgálatokat, azokra bejelentkezni továbbra is a 06 80 69 69 69-es ingyenesen hívható zöldszámunkon lehet!

VIVATON™

Tumorokban előforduló, potenciális terápiás célpontként használható genetikai eltérések vizsgálata a PentaCore laboratóriumban!

Az elmúlt néhány évben egyre szélesebb körben kerültek alkalmazásra az úgynevezett biológiailag célzott (másképpen: egyénre szabott) gyógyszeres kezelések a rosszindulatú daganatok kezelésében. Ezek a készítmények gyakran drámai javulást hoztak a beteg életében, megszűntették a tüneteket és a kezelt páciens visszatérhetett korábbi életvitelére. A kezelés célzott volta miatt az előforduló mellékhatások enyhék, könnyen viselhetőek. A kezelés megkezdése előtt azonban szükség van a daganat molekuláris genetikai vizsgálatára, mert a célzott kezelés csak akkor eredményes és csak akkor adható, ha a daganat hordozza azokat a genetikai eltéréseket, amelyek esetében a készítmények hatni képesek. Ezen eltérések nélkül a kezelés nagy valószínűség szerint nem lesz hatásos.

A már ma is elérhető gyógyszerek szükség szerinti alkalmazása előtt - daganat típustól függően - három gén, a KRAS, az EGFR és a BRAF vizsgálata történik meg. Ezek mellett azonban több más gén is ismert, melyek befolyásolhatják a terápiás válaszreakciót, illetve a közeli jövőben ezekben a génekben előforduló génhibára is elérhető lehet a célzott kezelés.

A Semmelweis Egyetemen működő PentaCore laboratóriumban lehetőség van a daganatos szövetből 46 gén, összesen 604 régiójában 739 génhibát egyszerre megvizsgálni és a kapott eredmény alapján egy pontosabb prognosztikai előrejelzést és terápiás javaslatot tenni.

A PentaCore Laboratórium összes tumorgenetikai vizsgálata

Hogyan történik a vizsgálat? A géndiagnosztikai vizsgálatokhoz örökítőanyagra, DNS-re van szükség. Ehhez egyes vizsgálatoknál (elsősorban öröklődő genetikai faktorok esetében) elégséges egy egyszerű vérvétel, míg egyes (főleg tumorgenetikai tesztek) esetekben paraffinba ágyazott, formalin-fixált mintából (FFPE minta) kinyert DNS-ből végezhetőek el.

A meghatározás a legmodernebb új-generációs szekvenálással (NGS) történik. A kivont DNS-ből restrikciós enzimkeverékkel történő emésztést követően specifikus oligonukleotidokkal vagy erősen multiplex PCR reakcióval jelöljük ki a vizsgálandó területeket, melyeket amplifikálunk. Az így elkészült DNS könyvtárat emulziós PCR segítségével, nanoreaktorokban szekvenáló gyöngyökhöz kötjük és monoklonálisan felszaporítjuk, majd új-generációs félvezető szekvenálással leolvassuk a vizsgált gének bázissorrendjét (szekvenciáját). Öröklődő genetikai faktorok esetében kimutatott patogén mutációkat minden esetben hagyományos, ún. Sanger szekvenálással megerősítünk.

Az NGS vizsgálat akár százezer nukleotid többszázszoros leolvasását is jelentheti, azonban a modern laboratóriumi felszereltségünknek köszönhetően nincs szükség hónapokig tartó várakozásra az eredmény kézhez vételéig, hanem mindez néhány hét alatt megtörténik.

A teljes vizsgálat ára magában foglalja az esetlegesen talált eltérésre alkalmazható gyógyszer (amennyiben létezik már ilyen), valamint a hozzájutás módjának részletes ismertetését.

Amennyiben Önt érdekli ez a vizsgálat, kérjük, hívja bizalommal a 06-80-69-69-69-es ingyenes számot, vagy érdeklődjön online !

  • VivatonTMÁr: Ft
 
Vissza a vizsgálatokhoz