Büszkék vagyunk rá, hogy a PentaCore Laboratórium az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Semmelweis Egyetem partnereként vesz részt a legújabb generációs tumorterápia és -diagnosztikai kutatásokban. 

PIWI alapú univerzális rákdiagnosztika

forrás: piwi.live


A normális, öregedő testi sejtekben nem expresszálódnak Piwi gének, míg a nem öregedő sejtekben (csíravonal és rák őssejtek) Piwi fehérjék mutathatók ki. A tumornövekedés alapjául szolgáló rák őssejtek korlátlan osztódási kapacitását ezek a genomstabilitás fenntartásában alapvető szerepet játszó Piwi fehérjék biztosítják.

Célkitűzésünk ezen az új biológiai felismerésen alapszik: a humán Piwi gének (PIWIL1-4) expresszióját/Piwi fehérjék jelenlétét kimutató új rákdiagnosztikai eszközöket kívánunk kifejleszteni.

Az eukarióta sejtek osztódási potenciáljuk alapján kétfélék lehetnek: öregedő és nem öregedő sejtek.

- Az első csoportba tartoznak a normális szomatikus sejtek, melyek genomi integritása idővel csökken (öregednek, majd elpusztulnak).

- A második csoportba tartoznak a csíravonal és rák őssejtek (pl. a csíravonal köti össze genetikailag az egymást követő generációkat évmilliókon keresztül). Ezen sejtek genomi integritása stabilan fennmarad, így proliferációs kapacitásuk korlátlan. A nem öregedő sejtekben Piwi fehérjék akkumulálódnak, míg az öregedő sejtekben nem expresszálódnak Piwi fehérjék.

A Piwi fehérjék elsődleges biológiai funkciója a transzpozábilis elemek (TE-k, másnéven „ugráló gének”) gátlása, amelyek aktivitása genomi instabilitást (inszerciós mutációk) okoz. A nem öregedő sejtek korlátlan osztódási potenciálja tehát a Piwi fehérjék funkciójával kapcsolható össze. Ezzel szemben a normális testi sejtek a Piwi aktivitás hiánya (TE mobilizáció) miatt öregednek (funkcionális hanyatlás). A Piwi gének expressziója a folyamatosan osztódó (rák)sejtekre jellemző tulajdonság. A kutatásunk során újgenerációs, korai, Piwi-specifikus rákmarkereket és diagnosztikai rendszereket kívánunk kifejleszteni és értékesíteni.

 

 

Az univerzális rákdiagnosztika és terápia monitoring eljárásunk esetében terveink szerint már 2021-ben indulnak a humán próba mérések, amelyekre várjuk érdeklődők előjelentkezését a https://www.piwi.live/project oldalon.